Jdi na obsah Jdi na menu
 


2018 Projekt MSK Trvalé uplatnění

Realizací projektu Trvalé uplatnění došlo k naplnění a překročení cíle projektového záměru na vytvoření podmínek pro vznik nového výrobního programu a udržení stávajícího výrobního programu a tím i udržení, případně vznik nových pracovních míst pracovních, které umožní uplatnění lidem se zdravotním postižením

Díky projektovému záměru došlo k :

  • udržení pracovních míst pro OZP - 19 pracovníků OZP k 31.12.2017
  • zřízení nových pracovních míst pro OZP  - tady došlo k výraznému nárůstů o 21 zaměstnanců a to o 24 OZP, přičemž 3 odešli (1 starobní důchod a 2 ukončení PP)

k 31.12.2018 je tedy počet OZP 40

  • udržení pracovních míst pro asistenty OZP – k 31.12.2017 2 asistenti
  • zřízení nových pracovních míst pro asistenty OZP k 31.12.2018 5 nových PP
  • k 31.12.2018 je tedy počet asistentů OZP 7
  • zlepšení pracovního prostředí – došlo k úpravě osvětlení dílny, což zlepšuje pracovní prostředí
  • inovace pracovních procesů – díky možností nákupy nových strojů, overlocku, řezačky na textil, nových pracovních stolů jsme mohli dále inovovat výrobní program a hlavně zaučit osoby, které nikdy nepracovali v šicích dílnách a vůbec šit neuměli.

Tady došlo k odchýlení od původního záměru, neboť najednou  již během 1. Čtvrtletí došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 13 a museli jsem řešit pracovní stroje, proto bylo nakoupeni celkem 5 overlocku a 8 šicích strojů. Díky této skutečnosti jsme mohli dále zvýšit počet osob až na 21 OZP.