2022 Projekt MSK Chceme se zviditelnit

Závěrečné zhodnocení

Účel projektu byl díky jeho realizaci naplněn a došlo k pořízení užitkového automobilu a tím i k zjednodušení přípravy na prodej a poprodejní balení. Díky tomu se zvýšil a do budoucna se ještě zlepší komfort přípravy stánku (větší úložný prostor) a prodeje. Došlo také ke zvýšení bezpečnosti při cestách na prodejní akce. Automobil navíc má i odpružené sedadlo řidiče. V dalších létech bude naší snahou přestavět automobil na pojízdnou prodejnu, kdy by prodej mohl začít pouze otevřením automobilu a vhodnou prezentací výrobků.

V rámci projektu jsme zakoupili úplně nový dodávkový automobil JUMPER 2.2.BHDi 165 SaS MAN6 FG PLUS 35 L3H2

Jsme rádi, že všichni zaměstnanci, kteří s automobilem jezdí zvládli počáteční obavy a ochotně se učí využívat všechny přednosti.

Splněn byl rovněž výstup projektu – indikátor

Pořízený dodávkový automobil                                                               1

Předpokládáme, že ty pozitivní vlivy se projeví v následujících letech a budeme moci využít plochy automobilu k vhodné reklamě i spolupracujících firem.

2022 Projekt MSK Co ještě neumíme a chceme se naučit?

Cíl projektu byl díky realizaci naplněn a došlo k vytvoření podmínek pro udržení stávajícího výrobního programu a tím i udržení pracovních míst, které umožňují uplatnění lidem se zdravotním postižením. Přestože v roce 2022 dolehla ekonomická krize a byli jsme neočekávaně přinuceni se velmi rychle přestěhovat (během měsíce září), byli jsme schopni naplnit cíle projektu Co ještě neumíme a chceme se naučit?

Díky projektovému záměru došlo k:

 • udržení pracovních míst pro OZP a nahrazení těch, kteří odešli do SD, k 31.12.2022 je tedy počet OZP 42
 • udržení pracovních míst pro asistenty OZP
 • inovaci pracovních procesů – díky možností nákupy nového stroje s úzkým ramenem jsme zlepšili výrobní postupy, stroj umožňuje šití ve dříve nedostupných místech
 • rozšíření nabídky o novou službu – opravy oděvů, výměny zipů na oděvech i kabelkách, což je možné právě díky novému stroji s úzkým ramenem
 • vytvoření nového pracoviště pro produktovou fotografii, kdy vznikají nové dokonalejší fotografie našich produktů. Výrobky fotíme v originálním fotostanu, kvalitním zařízením a jsme schopni rychle novinky ukládat na sociální sítě a tím zvyšovat povědomí o našich výrobcích.
 • realizaci několika akcí pro veřejnost
  • v červenci proběhl Den otevřených dveří
  • díku úspěšné akci jsme se rozhodli pro další akci Den s Puntikem a kamarády ze sousedství, která proběhla v srpnu
  • v záři měla proběhnout výstava Riflovina romantická, klasická a crazy III v DK Orlová, kterou jsme museli zrušit kvůli stěhování firmy
  • nakonec výstava Riflovina romantická, klasická a crazy III je umístěna do úžasných prostor Knihovny Petra Bezruče v Opavě, kde je celý prosinec 2022 a leden 2023

2021 Projekt MSK všichni rosteme

Závěrečné zhodnocení v rámci dotačního programu MSK  s názvem Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením

Cíl projektu byl díky realizaci projektu naplněn a došlo k vytvoření podmínek pro udržení stávajícího výrobního programu a tím i udržení a  vzniku nových pracovních míst, které umožňují uplatnění lidem se zdravotním postižením.

Přes velmi složité covidové období došlo k naplnění cílů projektu Všichni rosteme!  Vytvořili se díky dotaci MSK podmínky pro vznik nového výrobního programu na nových zařízeních jako jsou šicí stroje s digitální technikou, žehlicí stanice a udržení stávajícího výrobního programu, došlo k zaučení na nové techniky

Díky projektovému záměru došlo k :

 • udržení pracovních míst pro OZP a nahrazení těch, kteří odešli do SD
 • zřízení nových pracovních míst pro OZP  k 31.12.2021 je tedy počet OZP 43 z původních 41 OZP
 • udržení pracovních míst pro asistenty OZP
 • k realizaci Výstavy Riflovina romantická, klasická a crazy
 • na výstavě probíhal i přehlídka Jeansová Lady 40+ a to proto, že hrozilo už i u pořádání výstavy k tomu, že nebude kvůli kovidu vůbec realizována
 • inovaci pracovních procesů – díky možností nákupy nových strojů a žehlících stanic jsme mohli dále inovovat výrobní program a hlavně zaučit OZP na velmi kreativní činnost při recyklaci rifloviny
 • přes mnohé zákazy prodejů jsme nemuseli nikoho propustit, na čemž se dotace MSK podílela značnou měrou

2020 Projekt MSK Tvůrčí činností čelíme svému Handicapu

Realizací projektu Tvůrčí činnosti čelíme svému handicapu došlo k naplnění a překročení cíle projektového záměru na vytvoření podmínek pro vznik nového výrobního programu a udržení stávajícího výrobního programu a tím i udržení, případně vznik nových pracovních míst pracovních, které umožní uplatnění lidem se zdravotním postižením

Díky projektovému záměru došlo k :

 • udržení pracovních míst pro OZP
 • zřízení nových pracovních míst pro OZP  k 31.12.2020 je tedy počet OZP 42
 • udržení pracovních míst pro asistenty OZP
 • inovace pracovních procesů – díky možností nákupy nových strojů, průmyslového stroje a overloku jsme mohli dále inovovat výrobní program a hlavně zaučit osoby, které nikdy nepracovali v šicích dílnách a vůbec šit neuměli.
 • Díky projektu došlo k:
  • Úpravě a doplnění pracovišť, tak aby mohli OZP pracovat samostatně, aby měli k dispozici vše, co pro práci potřebují – řezací pomůcky na patchwork a recyklaci rifloviny a tím k zlepšení pracovních podmínek OZP. Toho se dosáhne dokoupení nových šicích strojů, žehlících stanic, sad pro patchwork, regálu a polic
  • zajištění materiálu, pro zaškolení na nové technologie patchworku a ručního šití
  • udržení pracovních míst pro OZP
  • udržení pracovních míst pro asistenty OZP
  • zřízení nových pracovních míst pro OZP

Vyhledávání produktů (0)

Zpět na začátek
Produkt byl přidán do košíku